Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

17. 9. 2010 11:17

Zahájení 2. ročníku Gypsy Spirit 2010 v České republice

Dne 20. září 2010 v 10.00 hod. v tiskovém sále Úřadu vlády bude zahájen druhý ročník cen Gypsy Spirit, který probíhá v rámci vládní Kampaně proti rasismu 2010. Ceny vyhlašuje Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR.

Letošní ročník Gypsy Spirit se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Nečase, předsedkyně podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu Heidi Hautalaové, prezidenta Václava Havla a ex ministra pro lidská práva Michaela Kocába. O vítězích rozhodnou dvě poroty, mezinárodní odborná a laická/mediální, v nichž zasednou významné osobnosti politického a společenského života, zástupci mediálních partnerů a laureáti cen Gypsy Spirit 2009.


Cílem projektu Gypsy Spirit je vybudovat tradici prestižního oceňování práce pro integraci Romů a ukázat veřejnosti příklady dobré praxe soužití romských komunit s „majoritou“. V tomto smyslu celý projekt koresponduje s jedním z cílů českého předsednictví Dekádě romské inkluze 2005–2015, které probíhá od července letošního roku do příštího června.


Ceny Gypsy Spirit se udělují firmě, obci, nevládní organizaci nebo jednotlivci v těchto kategoriích:
• Nevládní organizace – za realizaci konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a dosažené výsledky
• Společnost – firma podporující projekty zaměřené na sociální pomoc a podporu romské komunity
• Mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti a mládež
• Jednotlivec – který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů
• Čin roku – který přispěl k záchraně života nebo zlepšil kvalitu života jednotlivce

Nominovat může jednotlivec i organizace od 20. září 2010 do 20. října 2010. Více informací a nominační formuláře ve formátu MS WORD naleznete na www.gypsyspirit.eu/cz/.


Slavnostní vyhlášení cen proběhne v centru Pražská křižovatka dne 10. prosince 2010 v Mezinárodní den lidských práv od 20.00 hodin. Během večera vystoupí kapela Cigánski diabli.


Projekt realizuje Úřad vlády České republiky ve spolupráci se zakladatelem ocenění Gypsy Spirit Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Bratislava (ACEC). Mediálními partnery ocenění jsou Česká televize, Český rozhlas a občanské sdružení Romea.cz.

V Praze dne 17. září 2010

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X