Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

16. 8. 2010 10:14

Tiskové prohlášení ke Krupce

V rozhovoru pro místní časopis Radnice naznačil starosta města Krupka na Teplicku Milan Puchar, že by se nebránil spolupráci s DSSS. Starosta přímo řekl, že „ODS chce spolupracovat s tím, kdo bude chtít dělat pro město. Osobně nemám problém ani s představiteli krupské Dělnické strany.“ Problematiku na horním sídlišti v Krupce sleduji od svého nástupu do funkce ministra. Město jsem opakovaně navštívil a domnívám se, že spolupráce radních s členy DSSS je nepřijatelná z politických i etických důvodů.

Pokud je prací pro město umělé stavění lidí proti sobě, provokování (včetně hlídek, tzv. „ochranných sborů“ – německy Schutzstaffeln!) a populistické „zásahy“ všude, kde se dají očekávat kamery televizí, pak nechť starosta spolupracuje s nástupci rozpuštěné Dělnické strany. Pokud míní snahu zlepšit soužití ve městě vážně, měl by efektivní pomoc hledat jinde.

Vládní Agentura pro sociální začleňování a já osobně mu nabízíme širokou metodickou a organizační pomoc při stanovení strategie, jak problém na sídlišti začít skutečně řešit. Jedná se o soubor opatření umožňujících větší šance místním zapojit se do společenského a hospodářského života v regionu, dětem pak větší úspěch ve vzdělávání, zejména setrvání ve vzdělávání na střední škole, ale i nastolení pořádku a dodržování pravidel. Agentura ale zejména zapojuje do spolupráce s úřady všechny členy komunity, od podnikatelů až po lidi v sociální nouzi. Další kolo rozšiřování Agentury je naplánováno na konec letošního roku.

Členové „Dělnické strany sociální spravedlnosti“ v sociální soudržnost ani sociální začleňování skupin obyvatel ve vážných existenčních potížích nevěří. Opakovaně to potvrzují svými prohlášeními pro media.
Starosta města by neměl podporovat participaci DSSS na rozhodování o životě města.

Vítám proto rezolutní odmítnutí předsedy vlády a ODS Petra Nečase spolupracovat s DSSS na úrovni měst.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X