Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

4. 8. 2010 10:12

Setkání s Heidi Hautalla z EP

Setkání vládního zmocněnce pro lidská práva Michaela Kocába s předsedkyní Podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva Heidi Hautala o situaci v Čečensku a imigrační politice Michael Kocáb se s nejpopulárnější finskou političkou setkal dne 28. června roku 2010. Jednali o možnostech společného postupu vůči uprchlíkům z Čečenska a dalších oblastí, kde jsou systematicky porušována lidská práva. Jednání ukázalo, že na národních i evropské úrovni dochází často k překrývání kompetencí orgánů a nekoordinovanému postupu. Zmocněnec poslankyni informoval o své iniciativě zajistit nevydávání uprchlíků z Čečenska do Ruské federace. Poslankyně jej informovala o svých jednáních v orgánech Evropského parlamentu a o možnostech, jak imigrační politiku zemí ovlivňovat z úrovně EU.

Hautala potvrdila, že imigrační politika je v pravomoci členských států, připomněla, že Nizozemsko, Norsko, Velká Británie a některé další státy uplatňovaly výjimky v návratové politice vůči zemím, kde byla lidská práva porušována (Dárfúr v Sudánu, Somálsko, Írán nebo Irák v době občanské války). Tyto výjimky byly formalizovány rozhodnutími vlád, nebo byly neformálního charakteru. Zároveň potvrdila, že podle informací EP je situace na severním Kavkazu z hlediska dodržování práv neudržitelná a že by česká iniciativa nevracet tamní uprchlíky měla získat podporu EU. Sama je připravena takovou iniciativu v EP podpořit.

Vládní zmocněnec pro lidská práva připravuje ve spolupráci s ostatními resorty materiál, který by měl realizovat usnesení Rady vlády pro lidská práva, která chce zajistit, aby uprchlíci z oblasti severního Kavkazu mohli být vraceni do země původu striktně na základě dobrovolnosti. K tomu proběhne předběžně na počátku září 2010 jednání s účastí zástupců nevládních organizací, ministerstev zahraničí, vnitra a spravedlnosti. Již dříve jednal o podnětu s náměstky ministrů vnitra a spravedlnosti, ředitelem služby cizinecké policie a ředitelem Odboru azylové a migrační politiky.

Heidi Hutala: byla poslankyní finského národního parlamentu v letech 1991 – 95 a 2003 – 09. V letech 1999 – 2003 byla poslankyní EP. Nyní je předsedkyní podvýboru EP a členkou parlamentu odpovědnou za zahraniční politiku v oblasti lidských práv. Ve Finsku patří mezi nejpopulárnější politiky, ve všech volbách obdržela jeden z nejvyšších počtů preferenčních hlasů, v roce 1999 největší. V letech 2000 a 2006 kandidovala na prezidentku země. Je političkou mnoha témat: zejména čistá politika, otevřená společnost, dosažitelnost ústavních práv pro všechny, práva zaměstnanců, transparentní odměňováním politiků (prosadila na evropské úrovni), zdraví nebo rovnost žen a mužů. Českou republiku navštívila již v minulosti, v rámci své mise v EP často spolupracuje s českou europoslankyní Zuzanou Roithovou (KDU – ČSL).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X