Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 8. 2010 16:09

Reakce na mediální prezentaci otázek spojených s babyboxy

Zmocněnec vlády pro lidská práva Michael Kocáb upozorňuje na zkreslenou mediální prezentaci jeho záměrů a výstupu kolokvia k babyboxům. Hlavním záměrem je vyhodnotit rizika babyboxů, minimalizovat je, tím podpořit naději na záchranu dětských životů, vyplnit právní vakuum a babyboxy uvést v soulad s českým právním řádem, řekl Kocáb.

V tiskové zprávě ze dne 25. 8. je jednoznačně uvedeno, že zmocněnec vlády pro lidská práva a odborníci striktně oddělili samotný fakt existence babyboxů a jejich umisťování mimo zdravotnická zařízení. Míra rizika spojená s umísťováním babyboxů mimo zdravotnická zařízení významně stoupá. Odborníci kritizují toto vyšší riziko a skutečnost, že dítě odložené z rukou rodiče se do doby předání do rukou zdravotníka de facto pohybuje v právním vakuu, kdy stát nemůže garantovat dítěti žádnou ochranu. A to bez ohledu na eventuelní selhání techniky, lidského faktoru nebo souhru jiných možných negativních okolností.

Na druhou stranu si zmocněnec vlády pro lidská práva plně uvědomuje, že babybox může zachránit život, byť v jednom jediném případě. A proto se rozhodl přijít s iniciativou legislativně existující právní vakuum ošetřit s cílem zvýšit ochranu dítěte.

Východiska debaty, která vyplynula z jednání kolokvia a Výboru pro práva dítěte:
- pokračovat v debatě s odbornou i laickou veřejností – využít při tom zahraničních zkušeností
- nezřizovat nové babyboxy mimo zdravotnická zařízení
- provést analýzu bezpečnosti a spolehlivosti provozu babyboxů
- informovat veřejnost o alternativních možnostech řešení komplikovaných situací rodiček, které potřebují utajit těhotenství a porod
- iniciovat přípravu novely zákona o utajovaných porodech
- zmocněnec vlády M. Kocáb a někteří členové Výboru pro práva dětí přijali pozvání Statimu na inspekční návštěvu babyboxů na radnici (Praha 6) a ve zdravotnickém zařízení (Gyncentrum Praha 9), která se uskuteční v pátek 3. 9. v odpoledních hodinách.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X