Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 7. 2010 17:56

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů považuje za zásadní zachovat agendu a resort lidských práv

Dne 1. července 2010 jednala za účasti zástupců a zástupkyň jednotlivých ministerstev, akademických pracovišť a neziskových organizací Rada vlády pro rovné příležitosti pro ženy a muže. Radu řídil zmocněnec vlády ČR pro lidská práva Michael Kocáb. Rada projednala analýzu výsledků voleb organizace Fórum 50 % a ve svém usnesení jednohlasně vyjádřila znepokojení nad faktem, že v nově navržené vládě není ani jedna žena.

Rada vlády dále jednohlasně vyjádřila své stanovisko k budoucnosti lidskoprávní agendy. Považuje za zásadní zachování sekce pro lidská práva v rámci Úřadu vlády ČR, včetně zachování lidskoprávních poradních orgánů s poměrným zastoupením státní správy, nevládních organizací a akademické obce.

 

Rada vzala na vědomí zprávu výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, kterou prezentovala M. Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR. „Zpráva identifikuje takové jednání jako zneužití moci a formální převahy vyučujícího nad zkoušeným či zkoušenou a jako takové jej považuje za zvlášť nebezpečné a celou oblast za ne zcela prozkoumanou. Proto se Rada se usnesla, že se problematikou sexuálního obtěžování ve vzdělávání obecně bude dále zabývat,“ řekl Kocáb.

 

Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 3 ze dne 1. července 2010:

 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

považuje za zásadní zachování Sekce pro lidská práva v rámci Úřadu vlády ČR, včetně zachování lidskoprávních poradních orgánů s poměrným zastoupením státní správy, nevládních organizací a akademické obce

 

Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 4 ze dne 1. července 2010:

 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

vyjadřuje znepokojení nad faktem, že v nově navrhované vládě není zastoupena ani jedna žena.

 

Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů č. 5 ze dne 1. července 2010:

 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

I.                    bere na vědomí prezentaci k sexuálnímu obtěžování ve vysokoškolském prostředí a

II.                 vyjadřuje odhodlání se problematikou sexuálního obtěžování ve vzdělávání dále zabývat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X