Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 7. 2010 11:15

Michael Kocáb se setkal s představiteli Falun-gongu

Dne 22. července 2010 přivítal zmocněnec vlády ČR pro lidská práva Michael Kocáb na Úřadu vlády vyznavače meditační metody Falun-gong pana Chung-čchang Liou. Pan Liou a jeho rodina společně s dalšími vyznavači Falun-gong jsou obětí již deset let trvajících perzekucí ze strany čínské vlády. Liou byl přinucen svojí vlast opustit, dnes žije v Holandsku a hledá podporu pro kroky odsuzující teror čínského státu vůči vyznavačům Falun-gong.

Falun-gong byl do roku 1999 čínskými komunisty tolerován a mnoho z nich jej rovněž praktikovalo. Kromě filozofických základů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, je Falun-gong také fyzickým cvičením udržujícím lidi v dobré zdravotní kondici a tudíž, šetřícím komunistickému režimu náklady na zdravotní péči. Po té, kdy se počet jeho příznivců přiblížil hranici 100 milionů členů, začal režim hnutí razantně potírat. Od 22. 7. 1999 bylo proti Falun-gong zahájeno násilné tažení. Podle zpráv, které máme k dispozici, bylo k smrti umučeno 3383 lidí, a statisíce jsou vězněny v pracovních táborech. Mnohým z nich byly odebrány tělesné orgány a jsou na nich páchány další násilnosti.  

Při setkání se zmocněncem a ředitelem sekce pro lidská práva Czeslawem Walkem pan Liou popsal svůj příběh plný nejbrutálnějšího násilí a ponižování jak ze strany dozoru ve věznicích a nápravných a pracovních zařízeních, v nichž strávil 7 let, tak spoluvězňů, kteří byli dozorci v některých případech vybízeni, aby vyznavače Falun-gong také mučili.

Michael Kocáb od své návštěvy obdržel usnesení Kongresu USA proti brutálnímu postupu proti Falun-gongu, návrh deklarace odsuzující potírání tohoto hnutí pro Evropský parlament a poděkování české a také slovenské vládě, že se na mezinárodním poli dokážou o tyranii v ČLR otevřeně a kriticky vyjadřovat. „V Číně je i dnes možné, že z rozhodnutí vedení státu jsou uvrženy do pekla zabíjení, věznění, mučení a nucených prací statisíce lidí. Naše vlastní zkušenosti z nedávné historie nás zavazují, abychom na tyto lidskoprávní katastrofy poukazovali a vyvíjeli tlak na příslušné vlády, aby s perzekucemi přestaly“ řekl Michael Kocáb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X