Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 4. 2013 15:55

M. Šimůnková se zúčastnila kulatého stolu na téma zobrazování Romů v českých médiích

U příležitosti Mezinárodního dne Romů v pondělí 8. dubna pořádalo sdružení Romea a Agentura pro sociální začleňování kulatý stůl na téma zobrazování Romů v českých médiích. Záštitu nad akcí převzala vládní zmocněnkyně pro lidská práva, která zde přednesla úvodní slovo. Na kulatém stole byly představeny výsledky analýzy věnované uvedenému tématu, kterou nechala vypracovat Agentura pro sociální začleňování.

Kulatý stůl se konal na půdě Syndikátu novinářů ČR a zúčastnili se jej kromě zástupců médii i zástupci neziskových organizací, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny nebo velvyslanectví Spojených států amerických.

M. Šimůnková v úvodním slovu zmínila některé ze závěrů mediální analýzy a připomněla, že vypracování analýzy předcházely její schůzky se šéfredaktory nejvýznamnějších celostátních médií (Česká televize, TV NOVA, Mladá fronta DNES, Blesk, Právo), na kterých se šéfredaktory diskutovala o zobrazování Romů a dalších menšin v těchto médiích i o tom, jak je možné přispívat k tomu, aby nebyli zobrazováni jen v úzkém okruhu několika témat bez patřičných kontextů k jednotlivým událostem.

Takové byly i hlavní závěry analýzy, které představil ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Z výsledků výzkumu vyplývá, že česká média zobrazují Romy velmi stereotypně. Tři pětiny z 6300 zpráv, které se od podzimu 2011 do konce loňského května ve sdělovacích prostředcích o menšině objevily, se dotýkaly kriminality. Podle autorů se ve čtyřech pětinách zpráv o Romech mluvilo jako o pachatelích, jen v pětině jako o obětech. Podle analýzy jsou mediální výstupy o romské menšině jsou málo různorodé. Po kriminalitě se sdělovací prostředky zaměřovaly hlavně na extremismus či bydlení. Zpráv o kultuře, činnosti neziskových organizací, historii, zaměstnanosti, vzdělávání či vládní agentuře bylo podstatně méně. Stereotypy a jednotvárnost podporuje podle autorů analýzy také přebírání zpráv z agentury ČTK.
Ve druhé části kulatého stolu představili zástupci sdružení Romea příklady několika událostí, při kterých došlo ze strany médií k manipulování fakty. Zprávy o těchto událostech následně měly negativní dopad na obraz Romů v očích veřejnosti. Šlo například o zdůraznění zmínky o tom, že některé děti z vyloučených lokalit mluví o své budoucnosti tak, že by chtěli pobírat sociální dávka, která se ani neobjevuje ve výzkumu, o kterém článek informoval a zazněla pouze jako jedna z řady informací při telefonickém rozhovoru s pracovníkem neziskové organizace. Nebo zdůraznění krátké zmínky ve zprávě ÚOOZ o působení romských gangů na území ČR. Sdružení Romea také nabídlo novinářům svůj servis v podobě množství ilustračních fotografií, kontaktů v místech pro ověření faktů a dalších kontaktů na zajímavé romské osobnosti.

Následná diskuze se týkala řady zajímavých témat. Šéfredaktor zpravodajství České televize Petr Mrzena například uvedl, že by podobnou reflexi tohoto tématu uvítal pravidelně. Lída Rakušanová zastupující Deníky Bohemia připomněla negativní konotace spojené s termínem „nepřizpůsobiví“ i to, že by v médiích ani ve veřejné správě vůbec neměl být používán. Současný vedoucí Syndikátu novinářů Adam Černý z Hospodářských novin upozornil na to, že velmi zajímavé by také bylo analyzovat obrazové zpracování zpráv o uvedených událostech, protože obraz často silně doplňuje či ještě více posiluje některá stereotypní vyjádření, která se ve zprávách objevují.
Celu Analýzu o zobrazování Romů v českých médiích si můžete stáhnout zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture/analyza-medialniho-zobrazeni-romu-v-ceskych-mediich-07-2011-05-2012-krizkova-m-2012/download

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X