Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 8. 2010 9:35

Kolokvium zmocněnce k babyboxům proběhne na Úřadu vlády 24. 8. v 11:45

Zmocněnec pro lidská práva si Vás dovoluje pozvat na panelovou diskusi odborné a zainteresované veřejnosti k babyboxům, která proběhne dnes, 24. 8. 2010 od 11.46 hod., v tiskovém sále Úřadu vlády ČR.

Zmocněnec upozorňuje, že otázky přítomných medií by měly směřovat k problematice babyboxů. Nebude se vyjadřovat k organizaci Úřadu vlády ČR ani k osobě pana Romana Jocha.

Z tiskové zprávy zmocněnce ze dne 29. 6. 2010:

„Vzhledem k dosud nevyřešeným právním, etickým a odborným otázkám existence babyboxů se Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva domnívá, že nejsou dostatečně brána v potaz rizika ohrožení blaha, prospěchu a zájmů dítěte při jeho odložení do babyboxu, a proto jsem se rozhodl uspořádat kolokvium odborníků k dané problematice.“

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X