Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 5. 2010 17:07

Agentura pro sociální začleňování zůstane do roku 2012 při Úřadu vlády

Praha, 10. května 2010 – Z rozhodnutí vlády zůstane Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách součástí Úřadu vlády do konce roku 2012. Agentura funguje jako samostatný odbor Úřadu vlády již více než dva roky a podle původního záměru se měla od roku 2011 od Úřadu vlády oddělit.

„Chceme, aby se Agentura stala od roku 2013 samostatným úřadem. V loňském roce jsme proto zahájili přípravy věcného záměru zákona o Agentuře, který v současné době projednává Legislativní rada vlády. Pokud jej vláda schválí, zahájíme práce na takzvaném paragrafovém znění zákona.

Dnešní usnesení vlády je velmi významné pro zajištění další činnosti Agentury a zároveň nám dává dostatek času zákon připravit v konsensu s resorty i obcemi,“ vysvětlil zmocněnec vlády pro lidská práva Michael Kocáb

Vláda také přijala Zprávu o činnosti Agentury za rok 2009. Ta podrobně shrnuje působení Agentury v jednotlivých lokalitách i ve spolupráci s resorty. „Po potížích v roce 2008 je dnes Agentura plně funkční a to se zobrazuje také na výsledcích práce v lokalitách. V loňském roce se nám podařilo nastartovat rozsáhlý tříletý projekt ze strukturálních fondů, díky kterému Agentura rozšíří v tomto a příštím roce svoji činnost již do 33 obcí a měst. Máme hotové či těsně před dokončením strategické plány ve většině z 13 pilotních lokalit. Ve městech pracujeme aktuálně na přípravě sedmi desítek velkých projektů za více než půl miliardy korun ze strukturálních fondů,“ shrnuje výsledky ředitel Agentury Martin Šimáček. V roce 2009 přitom Agentura zaměstnávala celkem 27 pracovnic a pracovníků a hospodařila s rozpočtem ve výši 13,2 milionů korun.

Zprava o činnosti Agentury v roce 2009 je k dispozici veřejnosti na jejích internetových stránkách.

Agentura vznikla jako vládní orgán na podporu sociálního začleňování v českých městech a obcích usnesením vlády z 23. ledna 2008. Zároveň Agentura začala plnit roli nadresortního koordinačního orgánu, který v oblasti sociální integrace spojuje státní správu a samosprávy.

Agentura nejprve působila ve 12 pilotních lokalitách, od roku 2009 přibylo mezi lokality po nepokojích na sídlišti Janov také město Litvínov. Letos v únoru vybral Monitorovací výbor Agentury dalších deset měst a obcí, ve kterých začala Agentura působit od 1. května.

Další informace: Martin Šimáček, tel.: 777 787 974

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X