Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 2. 2023 17:02

Vládní zmocněnec ke zřízení Digitální a informační agentury

(zabezpečuje Ministerstvo vnitra a Správa základních registrů)

Usnesením č. 48 ze dne 18. ledna 2023 byla funkce zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury zrušena ke dni 1. únoru 2023.

Vláda dne 23. listopadu 2022 rozhodla usnesením č. 993 o  zřízení funkce zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury. Úkolem vládního zmocněnce je činit kroky, které umožní vznik a výkon působnosti nového ústředního správního úřadu s názvem Digitální a informační agentura do doby jmenování ředitele Digitální a informační agentury.

Vláda zároveň jmenovala s účinností od 24. listopadu 2022 zmocněncem Ing. Michala Peška, stávajícího ředitele Správy základních registrů.

Statut vládního zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X