Zmocněnci vlády

11. 1. 2023 19:36

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny

(zabezpečuje Ministerstvo zahraničních věcí)

Vláda dne 11. ledna 2023 vytvořila usnesením č. 29  funkci vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny, ten bude koordinovat pomoc, kterou státní i nestátní subjekty Ukrajině poskytují a budou poskytovat v průběhu ruské agrese, ale i po jejím skončení. Česká republika má velký zájem pomoci zničené zemi s poválečnou obnovou, zaměřit se chce především na Dněpropetrovskou oblast. Zároveň bude Českou republiku zastupovat i na mezinárodních jednáních, která se ve věci podpory a obnovy Ukrajiny povedou. Bude také předsedat české části stálé pracovní skupiny pro rekonstrukci Ukrajiny, která bude zřízena v rámci česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci.

Vláda zároveň jmenovala s účinností od 11. ledna 2023 do funkce vládního zmocněnce Tomáše Kopečného.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X