Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zmocněnci vlády

8. 9. 2022 11:20

Vládní zmocněnec pro odolnost a modernizaci ekonomiky

(zabezpečuje Úřad vlády)

Vláda dne 31. srpna 2022 rozhodla usnesením č. 745 o zřízení funkce zmocněnce pro odolnost a modernizaci ekonomiky, který bude působit při Úřadu vlády jako poradní orgán vlády a má za úkol především spolupráci se složkami státu, které se zabývají oblastí odolnosti a modernizace ekonomiky a napomáhá koordinaci jejich činnosti.

Vláda jmenovala s účinností od 31. srpna 2022 zmocněncem pro odolnost a modernizaci ekonomiky Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudu.

Statut vládního zmocněnce pro odolnost a modernizaci ekonomiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X