Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 2. 2023 23:56

Vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací

(zabezpečuje Úřad vlády)

Na jednání vlády dne 15. února 2023 byla funkce vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací zrušena s účinností od 16. února 2023.

Vláda dne 2. března 2022 rozhodla usnesením č. 153 o zřízení funkce zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, který bude působit při Úřadu vlády jako poradní orgán vlády a bude mít za úkol především komunikovat s příslušnými ministry a vedoucími pracovníky orgánů státní správy a spolupráce se složkami státu, které se zabývají oblastmi médií a dezinformací, a slaďovat jejich činnost.

Na jednání ve středu 23. března 2022 usnesením č. 232 vláda jmenovala Michala Klímu  vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací.

Statut vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X