Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zmocněnci vlády

29. 12. 2022 10:43

Poradce pro národní bezpečnost

(zabezpečuje Úřad vlády)

Vláda dne 21. prosince 2022 vytvořila usnesením č. 1078 funkci poradce pro národní bezpečnost. Poradce pro národní bezpečnost, se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky.

Vláda zároveň jmenovala usnesením č. 1103 s účinností od 1. ledna 2023 poradcem pro národní bezpečnost Tomáše Pojara, MA.

Statut pradce pro národní bezpečnost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X