Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace pro rok 2024

Financování projektů protidrogové politiky příspěvkovými organizacemi státu

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 27. června 2023 doporučila a vláda dne 23. srpna 2023 schválila decentralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky, která se týká i financování projektů protidrogové politiky příspěvkových organizací státu.

celý text zprávy

Decentralizace finančních prostředků vyčleněných na financování programů školské primární prevence rizikového chování

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 27. června 2023 doporučila a vláda dne 23. srpna 2023 schválila decentralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na financování programů školské primární prevence rizikového chování.

celý text zprávy