Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Certifikace a síť služeb

2. 2. 2024 11:21

Rejstřík certifikátorů

Rejstřík spolupracujících certifikátorů oprávněných provádět místní šetření programů poskytujících adiktologické odborné služby (platný v r. 2019).

Tento seznam certifikátorů byl vydán v r. 2019. Aktuální informace k certifikacím najdete v dalších zprávách zveřejněných pod záložkou Certifikace a síť služeb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X