Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

20. 7. 2021 9:26

Výbor zdravotně-sociální

Výbor zdravotně-sociální je stálým orgánem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) pro spolupráci Rady s Úřadem vlády ČR a gestory opatření pro naplňování strategie romské integrace.

Výbor iniciuje vznik datových podkladů pro koncepční a metodické dokumenty, sleduje, zda politika a právní předpisy ČR respektují ekonomickou a sociální situaci Romů a za tím účelem podněcuje případné změny a vydává doporučení. Výbor sleduje plnění platné strategie romské integrace v oblasti sociálních služeb, dávkových systémů, sociální práce, rodiny, zdraví a zdravotních služeb a v dalších příbuzných oblastech, vydává stanoviska k doporučením a politikám Rady a Komise (EU) k oblastem vymezeným v bodě (2) článku 2 Statutu, sleduje, zda zdravotní péče poskytovaná na základě veřejného zdravotního pojištění je poskytována v souladu s principy rovnosti a zákazu diskriminace. Výbor participativním přístupem navazuje na cíle a opatření ve Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030, přičemž dbá na zajištění rovnosti v oblastech přístupu ke zdravotní péči a k sociálním službám a jejich přesah s dalšími oblastmi, jako je vzdělávání, zaměstnanost, bydlení či emancipace Romů. Výbor sleduje dopady nákazy covid-19 na romskou menšinu a vyhodnocuje je, dále sleduje dopady Brexitu na české občany, převážně Romy.

Členky a členové: 

 • Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Státní zdravotní ústav
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Kancelář veřejného ochránce práv
 • Generální ředitelství Úřadu práce ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • zástupce zdravotních pojišťoven
 • Institut pro kriminologii a sociální prevenci
 • zástupce odborné adiktologické komunity
 • Národní ústav duševního zdraví
 • zástupce krajských koordinátorů pro romské záležitosti
 • Odbor lidských práv a ochrany menšin ÚV
 • Odborná veřejnost

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X