Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

12. 12. 2006 18:53

Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2005

Kancelář Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity od roku 2004 každoročně vypracovává Zprávu o stavu romských komunit v České republice. Tato praxe byla ustavena usnesením vlády ze dne 16. června 2004 č. 607. Předkládaná zpráva je založena především na výsledcích výzkumů realizovaných v posledních několika letech různými akademickými a výzkumnými pracovišti. Zpráva za rok 2005 zachytává posuny v rámci popisované problematiky oproti zprávě za rok 2004 tam, kde jsou tyto posuny patrné v praxi nebo kde k nim daly podnět aktivity státních orgánů či jiných subjektů. Vedle toho se zpráva snaží postihnout také výsledky důležitých výzkumů a bádání, které byly zveřejněny v roce 2005, anebo těch, jimž se zpráva za rok 2004 podrobněji nevěnovala.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X