Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

12. 12. 2006 18:46

Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2004

Zpráva zachycuje sociokulturní rozměr romské integrace ve smyslu Koncepce romské integrace (2004). Zpráva je založena především na výsledcích průzkumů a šetření provedených v posledních několika letech různými odbornými pracovišti. Jejich výsledky srovnává s názory, znalostmi a poznatky pracovníků samospráv obcí, pověřených výkonem státní správy v oblasti integrace romských komunit, které na žádost kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity zaslali jako podklad ke zprávě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X