Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

13. 12. 2006 14:12

Zásady dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025

Předložený dokument zpracovaný na základě požadavku vlády ze dne 7. prosince 2005 v usnesení č. 1573 se snaží uceleně formulovat základní zásady vládní politiky v oblasti integrace romských komunit v dlouhodobém horizontu zhruba dvou desetiletí, tj. do roku 2025. Zásady jsou založeny na vzájemném propojení strategických východisek a cílů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X