Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

13. 12. 2006 16:32

Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit

Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 2003.V usnesení vlády ČR ze 7. ledna 2004 č. 3. o plánu nelegislativních úkolů na první pololetí roku 2004 uložila vláda místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, aby jí do 31. květnu 2004 podal informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády, které se týkají integrace romských komunit a o aktivním postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X