3. 5. 2017 12:39

Brožura: Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy

Doporučení Národní romské platformy pro implementaci Strategie romské integrace do roku 2020

Navázání aktivního dialogu mezi jednotlivými aktéry romské integrace přímo v regionech – aktivními Romy, představiteli měst a obcí, neziskovými organizacemi a zástupci Úřadu vlády - bylo jedním z cílů projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy, který v roce 2016 a 2017 realizovala Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny.

Zkušenosti z projektu všechny zainteresované utvrdily v tom, že je potřeba vytvářet prostor pro společný dialog a podporovat rozvoj lokálních komunit a setkávání všech zainteresovaných. Je klíčové pro úspěch integrace Romů, aby Romové samotní uchopili v konkrétních obcích a regionech aktivitu a byli silnými a kvalitními partnery pro spolupráci i pro konstruktivní kritiku. Pouze v dialogu a vzájemné interakci je možné posouvat věci vpřed.

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny bude i nadále plnit koordinační roli pro další setkávání a bude zprostředkovávat dialog tam, kde je jej málo.

Brožura: Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy

Vydal: Úřad vlády ČR,  kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Prha 2017
Projekt: „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“  JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8808

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X