Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

2. 11. 2016 16:57

32. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Záznam z 32. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj konaného v úterý 18. října 2016, 08:00 – 11:00 v Lichtenštejnském paláci.

Přítomné členky a členové Rady vlády

Libor Ambrozek (Český svaz ochránců přírody), Jiří Dlouhý (STUŽ), Rostislav Dvořák (SČMVD), Jakub Fischer (RVŠ), Václav Hlaváček (Agrární komora), Radomír Jahoda (MO), Jiří Koželouh (Zelený kruh), Václav Němec (Rada seniorů ČR), Václav Pícl (MŠMT), Josef Praks (MK), Bohuslav Sobotka (předseda RVUR), Hana Stelzerová (ČŽL), Ondřej Šejtka (ČRDM), Vladimír Špidla (ad personam), Radim Šrám (AV ČR, v. v. i.), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Jana Vildumetzová (MV), Miroslav Zábranský (MS), Jan Žůrek (CBCSD)

Zástupci omluvených členek a členů Rady vlády

Martin Boruta (MF), Vladimír Dolejský (MŽP), Martin Doležal (MZd), Pavel Drahovzal (SMO ČR), Kateřina Fialková (MZV), Otakar Hampl (MZe), Jiří Hrbek (ČSÚ), Kamila Kolmanová (SEZ ÚV), Jan Kovanda (ČKR), Karina Kubelková (Hospodářská komora), Martin Kučera (MPSV), Pavlína Kulhánková (MPO), Luděk Sosna (MD), David Škorňa (MMR), Radka Šviková (NSZM), Eva Tlamichová (ASO), Václav Trejbal (SP ČR)

Nepřítomní členové a členky Rady

Pavel Bělobrádek (RVVI ÚV), Robin Böhnisch (PS PČR), Radko Martínek (Senát PČR), Martina Štěpánková (MLP ÚV)

Sekretariát RVUR

Jiří Bendl, Aneta Haimannová, Anna Kárníková, Klára Kopecká, Jan Mareš

Hosté

Veronika Bajgarová (MZV), Pavel Baran (Akademie věd ČR), Eva Bazgierová (OUR ÚV), Igor Hartmann (MMR), Ondřej Holub (OUR ÚV), Aleš Chmelař (SEZ ÚV), Jiří Chocholouš (MZe), Petr Kalaš (Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR), Václav Klusák (OUR ÚV), Hana Kostohryzová, Tomáš Kučera (MZd), Aleš Kuták (OUR ÚV), Per Lebeda (Glopolis), Markéta Linxová (MŽP), Milan Maděra (OUR ÚV), Zbyněk Machát (OUR ÚV), Daniel Ort, Souriya Otmani (velvyslankyně Marockého království v ČR), Martin Polášek (OUR ÚV), Lukáš Pokorný (MŽP), Václav Šebek (OUR ÚV), Miroslav Šuta (Centrum pro životní prostředí a zdraví), Michaela Valentová (OUR ÚV), Václav Zámečník (Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR), Vlastimil Zedek (MZe) 

Informace o usnášeníschopnosti

Dle Statutu Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“) schváleného dne 29. července 2015 není počet členů RVUR pevně stanoven a řídí se aktuálním počtem jmenovaných členek a členů. V RVUR je aktuálně jmenováno 41 členek a členů. RVUR je usnášeníschopná při účasti minimálně poloviny členek a členů, tedy při počtu 21 členek a členů. Při zahájení zasedání bylo přítomno 34 členek a členů RVUR. Kvorum bylo kvůli příchodům a odchodům členů RVUR pohyblivé, jeho aktuální stav je vždy uveden u dotčeného hlasování.

Program zasedání

1) Zahájení

2) Projednání draftu strategického dokumentu Česká republika 2030 (ČR 2030)

3) Informace o přípravě 22. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu v Marakéši

4) Doporučení Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu ve věci omezení používání glyfosátu

5) Různé

a. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o strategickém řízení

b. Informace o kampani České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj „After Paris“ c. Informace o aktivitách Úřadu vlády na podporu udržitelného rozvoje

Seznam příloh

1) Draft strategického dokumentu Česká republika 2030 (stav k 4. říjnu 2016)

2) Prezentace OUR ÚV k ČR 2030

3) Prezentace marocké velvyslankyně Souryi Otmani o přípravě 22. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu v Marakéši

4) Doporučení Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu ve věci omezení používání glyfosátu

5) Informace o strategickém řízení Ministerstva pro místní rozvoj

6) Informace o iniciativě After Paris České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X