Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

28. 1. 2016 18:05

29. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Záznam z 29. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj konaného v pondělí 9. listopadu 2015, 15:00 – 18:00 v Lichtenštejnském paláci (Hnědý sál).

Přítomní členové a členky Rady

Jiří Dlouhý (STUŽ), Rostislav Dvořák (SČMVD), Václav Hlaváček (Agrární komora), Radomír Jahoda (MO), Jiří Koželouh (Zelený kruh), Martin Kučera (MPSV), Olga Letáčková (MMR), Bedřich Moldan (ČKR), Václav Němec (Rada seniorů ČR), Josef Praks (MK), Bohuslav Sobotka (předseda Rady), Luděk Sosna (MD), Ondřej Šejtka (ČRDM), Jindřich Šnejdrla (MZe), Radim Šrám (AV ČR, v. v. i.), Martina Štěpánková (MLP ÚV), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Petr Švec (NSZM), Martin Tlapa (MZV), Miroslav Zábranský (MS), Jan Žůrek (CBCSD)
Zástupci omluvených členů a členek Rady
Boris Dlouhý (SP ČR), Martin Doležal (MZdr), Yvonna Gaillyová (Český svaz ochránců přírody), Jan Gregor (MF), Jiří Hrbek (ČSÚ), Martin Kučera (MPSV), Pavlína Kulhánková (MPO), Vladislav Smrž (MŽP), Hana Stelzerová (ČŽL)

Nepřítomní členové a členky Rady

Libor Ambrozek (Český svaz ochránců přírody), Andrej Babiš (MF), Pavel Bělobrádek (RVVI ÚV), Robin Böhnisch (PS PČR), Richard Brabec (MŽP), Tomáš Čoček (MD), Jakub Fischer (RVŠ), Michal Hašek (AK ČR), Michaela Marksová-Tominová (MPSV), Radko Martínek (Senát PČR), Jan Mládek (MPO), Selma Muhič Dizdarevič (ČŽL), Tomáš Prouza (ÚV ČR), Lenka Ptáčková Melicharová (MZDr), Iva Ritschelová (ČSÚ), Jaroslav Staněk (ASO), Radek Špicar (SPD ČR), Jana Vildumetzová (MV), Tomáš Vrbík (Hospodářská komora ČR)


Sekretariát RVUR/Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR
Anna Kárníková, Klára Kopecká, Zbyněk Machát, Jakub Rudý


Hosté


Tamar Balgiashvili (VŠE), Alan Balha (FF UK), Michal Broža (IC OSN), Helena Čížková (MZV), Drahomíra Dubská (ČSÚ), Vladimír Dolejský (MŽP), Jiří Gavor (ENA), Karel Havlíček (Státní fond dopravní infrastruktury), Igor Hartmann (MMR), Miroslav Havránek (COŽP UK), Martin Kloz (ÚV ČR), Jan Kravčík (ÚV ČR), Matyáš Křížkovský (FF UK), Petr Lebeda (Glopolis), Soňa Mačejová (ÚV ČR), Anna Pasková (MŽP), Michal Pícl (ÚV ČR), Irena Plocková (Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR), Ondřej Pokorný (Technologické centrum AV ČR), Pavel Přibyl (FoRS), Jan Ruml (Český plynárenský svaz), Zuzana Růžičková (MV), Jana Simonová (Glopolis), Veronika Stromšíková (MZV ČR), Vladimír Špidla (ÚV ČR), Pavel Šremer (STUŽ), Václav Trejbal (SPD), Pavel Zámyslický (MŽP ČR)


Informace k usnášeníschopnosti


Dle Statutu RVUR schváleného dne 29. července 2015 není počet členů Rady pevně stanoven a řídí se aktuálním počtem jmenovaných členů Rady. Rada vlády aktuálně 37 jmenovaných členů. Rada vlády je usnášeníschopná při účasti minimálně ½ členů, tedy při počtu 19 členek a členů. Při zahájení zasedání bylo přítomno 29 členů Rady. Kvorum bylo kvůli příchodům a odchodům členů Rady pohyblivé, jeho aktuální stav je vždy uveden u dotčeného hlasování.

Program zasedání


Zahájení


1) Informace ke stavu vyjednávání před COP 21 v Paříži (30. 11. – 11. 12. 2015)
2) Informace k výsledkům summitu OSN v New Yorku (25. – 27. 9. 2015) a návrh implementace Cílů udržitelného rozvoje v České republice
3) Informace o aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje (SRUR):

  • zpráva o postupu aktualizace SRUR
  • představení pilotní studie Vliv nerovností na růstový potenciál ČR
  • představení pilotní analýzy megatrendu Zrychlující se technologický rozvoj a jeho dopadu na Českou republiku

4) Informace o přípravě koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
5) Informace k naplňování závazků České republiky v oblasti energetické efektivnosti
6) Představení doporučení výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj v návaznosti na rozhodnutí vlády ve věci územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí
7) Informace o projektovém záměru Zdravotní dopady těžby uhlí na obyvatelstvo pánevních oblastí
8) Organizační změny vyplývající z přijetí nového Statutu RVUR
9) Různé

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X