Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

12. 5. 2015 13:49

27. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Záznam z 27. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj konaného ve čtvrtek 15. února 2015, 16:30-19:00 na Úřadu vlády.

Přítomní členové a členky Rady

Libor Ambrozek, Richard Brabec, Robin Böhnisch, Tomáš Čoček, Jiří Dlouhý, Klára Dostálová, Jakub Fischer, Václav Hlaváček, Jiří Koželouh, Bedřich Moldan, Selma Muhič Dizdarevič, Iva Ritschelová, Bohuslav Sobotka, Ondřej Šejtka, Radim Šrám, Jaroslav Šulc, Petr Švec, Jan Zikl, Jan Žůrek

Zástupci omluvených členů a členek Rady

Ivan Duškov (MZd), Aleš Chmelař (SEZ ÚV), Miroslav Jašurek (OPP ÚV), Petr Jílek (Mze), Ivan Jukl (MZV), Marie Kostruhová (MV), Pavlína Kulhánková (MPO), Jana Mayerová (MF)

Nepřítomní členové a členky Rady

Michal Hašek, Radko Martínek, Jaroslav Staněk, Radek Špicar, Jana Havlíková, Arnošt Marks

Tajemnice Rady

Anna Kárníková

Odbor pro udržitelný rozvoj a sekretariát RVUR

Zbyněk Machát, Jan Mareš, Jakub Rudý

Hosté

Helena Čížková (MZV), Vladimír Dolejský (MŽP), Michal Dvořák (Česká komise pro UNESCO), Tomáš Hák (COŽP UK), Anna Pasková (MŽP), Marie Petrová (MŽP), Petr Kalaš (ČPRUR), Karel Komárek (Česká komise pro UNESCO), Pavel Přibyl (FoRS), Pavel Šremer (STUŽ)

Program zasedání


1) Informace o činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích výborů od září 2014
a schválení plánů činnosti Rady vlády a výborů Rady na rok 2015 (návrhy usnesení č. 1, č. 2);

2) aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR (návrh usnesení č. 3);

3) doporučení Rady vlády k Aktualizaci státní energetické koncepce (návrh usnesení č. 4);

4) principy udržitelného rozvoje v novém programovém období 2014-2020 (návrh usnesení č. 5);

5) prezentace PR aktivit RVUR (návrh usnesení č. 6);

6) různé (návrh usnesení č. 7)

a) představení projektu MUNITooL

b) zdravotní dopady prolomení limitů těžby uhlí

c) představení usnesení Výboru pro municipality RVUR k prolomení limitů těžby.

Kompletní záznam jednání včetně příloh naleznete mezi "připojenými dokumenty".

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X