Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

10. 5. 2016 13:41

Školení ke globálním megatrendům s expertkou OECD Angelou Wilkinson

Ve dnech 6. a 7. dubna 2016 se uskutečnil workshop s názvem “Využití konceptu globálních megatrendů pro efektivní zacílení tvorby strategií a politik ve veřejné správě a samosprávě”. Akci uspořádalo Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Zdroj: Archiv TC AV ČR
Zdroj: Archiv TC AV ČR

Globální megatrendy představují významné transformační procesy, které v dlouhodobém časovém horizontu ovlivňují organizaci společnosti a formují novou budoucí realitu na globální úrovni. Představují významný faktor pro strategické rozhodování a mohou být zásadním podnětem k přehodnocení současných modelů řízení veřejné politiky, podnikatelských procesů i sociálních systémů. Poznání jejich zákonitostí a schopnost vyhodnotit jejich dopady jsou proto klíčové pro formulaci efektivních politik a tvorbu strategických dokumentů.

Zdroj: Archiv TC AV ČR
Zdroj: Archiv TC AV ČR

Schopnost České republiky ovlivnit vývoj globálních megatrendů je omezená, dopad globálních megatrendů na budoucí vývoj České republiky je však významný. Proto je jejich vliv nutné zohlednit v rámci připravované dlouhodobé strategie rozvoje České republiky s názvem Česká republika 2030, která navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010.

Pracovního workshopu se zúčastnili zástupkyně a zástupci strategických útvarů veřejné správy a samosprávy a externí odbornice a odborníci, kteří se podílejí na přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030.

Zdroj: Archiv TC AV ČR
Zdroj: Archiv TC AV ČR

Hlavním hostem workshopu byla expertka Angele Wilkinson, která je poradkyní pro oblast strategického foresightu při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a výzkumnou pracovnicí v Saïd Business School na Oxfordské univerzitě. Patří mezi mezinárodně uznávané experty a expertky pro oblast tak zvaných studií o budoucnosti (future studies).

Zdroj: Archiv TC AV ČR
Zdroj: Archiv TC AV ČR

V rámci workshopu jsme pro Vás natočili rozhovor s Angelou Wilkinson, který je dostupný zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X