Výbor pro regiony je platformou pro setkávání neziskového sektoru, státní správy, samosprávy a soukromého sektoru. Jeho členy jsou především zástupci neziskových organizací a volení zástupci krajských samospráv, dále zástupci Svazu českých a moravských výrobních družstev, Spolku pro obnovu venkova České republiky, Hospodářské komory České republiky, Agrární komory České republiky, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj. Výbor se zabývá zejména institucionalizací vztahů mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou na úrovni krajů.


Poslední schůze Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace se konala dne 27. ledna 2012 od 10:00 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1).


Členové OSSP

Předseda:
Ing. Roman Haken

Místopředseda:
Miloslav Čermák

Členové:
Mgr. Václav Božek, CSc.
Mgr. Ing. Jana Bražinová
Dalibor Černý
Ing. Bronislav Fuksa
Radomír Hanačík
Mgr. Zuzana Hloušková
Mgr. Miluše Horská
Petr Husák
Rudolf Chlad
Ing. Miroslav Jemelka
Václav Keprt
Mgr. Yvona Kubjátová
Leoš Kubový
Gerta Mazalová
Milan Míka
Mgr. Květa Morávková
Ing. Bc. Jaroslav Němec
Ing. RSDr. Svatomír Recman
Ing. Karel Rychtář
Ing. Tomáš Škaryd
Ing. Ivan Voleš
Ing. Jan Záhorka
Ing. Dan Žárský

Připojené dokumenty