Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

31. 1. 2003 0:00

Usnesení vlády ČR ze dne 8. ledna 2003 č. 18

o změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1025, o návrhu na rozdělení zbývajících finančních prostředků, vyčleněných pro Nadační investiční fond ve druhé etapě, a k Hodnotící informaci o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v I. etapě

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty