Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

7. 8. 2009 10:32

Usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2009 č. 971

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb.

Vláda svým usnesením ze dne 27. července 2009 č. 971 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády.

Novelu zákona zpracovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Nyní bude projednána Parlamentem České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X