Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

9. 11. 2009 11:23

Usnesení vlády ČR ze dne 2. listopadu 2009 č. 1351

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

Vláda svým usnesením ze dne 2. listopadu 2009 č. 1351 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády.

Novelu zákona zpracovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Nyní bude projednána Parlamentem České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X