Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Informační zdroje o NNO

V České republice neexistuje žádná ucelená databáze, která by obsahovala komplexní údaje o nestátních neziskových organizacích. Uvádíme zde proto přehled veřejně dostupných informačních zdrojů o této problematice.