Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

24. 3. 2006 11:44

Těrlicko / Cierlicko (okr. Karviná)

Pětiičlený výbor (předsedou členka zastupitelstva, členy zástupci organizací menšin a ředitelka školy)


www stránka


Kontakt:

Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko, tel. 596 416 852, fax 596 423 087, e-mail: ou@terlicko.cz


Výbor administruje pouze záležitosti národnostních menšin. V obci byl zřízen v roce 2000. V tomto volebním období má 7 členů. Předsedou je ředitelka ZŠ a MŠ s polským, vyučovacím jazykem, která je členkou zastupitelstva, jediná, která v patnáctičlenném zastupitelstvu má polskou národnost. Dalšími členy jsou předsedové zájmových organizací, předsedové PZKO, učitelky, zástupci mládeže. Výbor se schází pravidelně šestkrát v roce, podle nutnosti i víckrát. Konkrétní činnosti výboru: koordinace práce zdejších zájmových organizací (3 kluby PZKO, Macierz szkolna, Klub Mladých, Koło pań, Harcerstwo polskie w RC); vypracovávání projektů pro získání dotací na činnost zájmových organizací; problematika národnostního školství; pomoc při spolupráci obce s obcí v Polsku – Chybie.

Atmosféra v obci ohledně národnostních menšin je dobrá. V obci jsou uznávána práva týkající se rozvíjení vlastní kultury, přijímání a rozšiřování informací v mateřském jazyce, sdružování v národnostních sdruženích, práva na vzdělání v polském jazyce a práva účasti na řešení věcí jich se týkajících. Některé názvy budov státních orgánů jsou i v jazyce menšiny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X