Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

2. 4. 2006 11:16

Písečná – Pioseczna (okr. Frýdek-Místek)

Tříčlenný výbor (dva členové zastupiteli)

www stránka

Kontakt:Písečná čp. 42, 739 91 Jablunkov, tel. 558 359 825, fax 558 359 825, e-mail: oupisecna@quick.cz

Soužití národnostních menšin s občany české národnosti je v obci dobré a vycházejí si vzájemně vstříc. Výbor také dosud neřešil žádné problémy s postavením národnostních menšin v obci. Ani žádné další žádosti na zastupitelstvo či na starostu nebyly vzneseny od příslušníků národnostních menšin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X