Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

14. 4. 2006 10:32

Kobylá nad Vidnavkou (okr. Jeseník)

Pětičlenná komise pro národnostní meněšiny (neení nutno ze zákona zřizovat výbor)


www stránka


Kontakt:

Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Žulová 1, tel. 584 437 604, fax 584 545 085, e-mail: ou-kobylanadvidnavkou@seznam.cz


V obci se hlásí k jiné než české národnosti občané německé, rumunské, řecké, slovenské a romské národnosti. V dokumentaci o sčítání občanů se ne všichni k menšinám hlásí. Při styku s úřadem však tuto příslušnost uvádí. Celkový počet se pohybuje kolem 70 a více osob. V procentech se jedná o 14 - 17% z celkového počtu obyvatel 504. Převážnou část činí osoby hlásící se k romské menšině.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X