Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

18. 4. 2006 10:22

Chomutov

Devítičlenný výbor (pět členů zastupiteli, zástupce německé, romské a ukrajinské menšiny)

www stránka

Kontakt:
kancelář místostarosty, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, tel. 474 637 220, e-mail: kozak-mistostar@chomutov-mesto.cz

Členové výboru se účastní jednání u kulatého stolu zaměřeném na řešení problematiky romské menšiny. Probíhala mj. jednání s odborem správy majetku města i vedením města o získání nebytových prostor pro zřízení domu pro národnostní menšiny. Město nemá dotační politiku ve vztahu k národnostním menšinám. Všechna občanská sdružení mají možnost požádat o příspěvek na činnost v rámci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova schválených Zastupitelstvem města v roce 2004.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X