Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

19. 4. 2006 10:18

Cheb

Komise pro národnostní menšiny

(patnáctičlenná - z toho 5 zástupců menšinových nestátních neziskových organizací, zástupce veřejnosti)

předsedkyně: Eva Horná


www stránka


Kontakt:

tajemnice Komise Mgr. Jaroslava RymešováTelefon: 354 440 233 E-mail: rymesova@mestocheb.cz Adresa:

ul. 26. dubna 4, 350 20 Cheb, tel. 354 440 233


Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chebu se výhradně romské problematice věnuje romská poradkyně, která byla zároveň jmenována tajemnicí výše uvedené komise. Romská poradkyně přímo řídí dvě romské terénní pracovnice, které byly do odboru sociálních věcí a zdravotnictví zařazeny na základě pilotního projektu Ministerstva vnitra s využitím dotace Úřadu vlády (Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity) v únoru 2004. Od ledna 2006 byly obě přijaty do trvalého pracovního poměru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X