Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

28. 4. 2006 14:56

Český Těšín / Czeski Cieszyn (okr. Karviná)

Jedenáctičlenný výbor (zastoupeny polská, romská a slovenská menšina, předsedou je Mgr. Jan Branny)

www stránka

Kontakt:
Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, tel. 558 713 100, fax 558711509, e-mail: epodatelna@tesin.cz

Výbor projednává aktuální otázky týkající se národnostních menšin, zejména národnostního školství, poskytování kulturních grantů, právní úpravy na úseku práv příslušníků menšin.

V rámci sociálního odboru Městského úřadu je agenda menšinových národnostních skupin včetně romské komunity a cizinců přiřazena k vyřizování agendy sociální péče a není vedena odděleně a samostatně. Pokud uvedení splňují stanovené podmínky pro poskytování dávek sociální péče, pak jsou jim poskytovány stejně jako příslušníkům majoritní společnosti.
Město každý rok vyhlašuje termíny pro podávání žádostí o dotace na I. a II. pololetí v rámci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu kulturních a uměleckých aktivit a na podporu sportovních a jiných aktivit. Oddělené dotační programy na podporu národnostních menšin nejsou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X