Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

30. 4. 2006 14:49

Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - městská část

Pětičlenný výbor (z toho dva členové zastupitelstva, tři externisté; kontakt RNDr. Koláčný - předseda), ustanoven v roce 2002 www stránka Kontakt:ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11 621 00 Brno, tel. 541 421 711, fax 541 226 124, e-mail: sekr@reckovice.brno.cz Výbor spravuje záležitosti národnostních menšin, s převahou kulturních a společenských aktivit, problémy integrace romských a cizineckých komunit nejsou v rámci MČ řešeny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X