Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

21. 4. 2006 13:31

Pardubice

Komise pro záležitosti menšin (od počátku 90. let; v současnosti není zřízena, byla sedmičlenná, čtyři členové zastupiteli, jmenování na návrh politických stran zastoupených v zastupitelstvu) byla zrušena. Záležitosti národnostních menšin jsou řešeny v rámci komunitního plánování (skupina Cizinci, národnostní a etnické menšiny).

www stránka

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X