Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

24. 4. 2006 13:20

Olomouc

Výbor není zřízen, s ohledem na výsledky sčítání lidu v roce 2001.
Vyřizování agendy provádí odbor sociálních služeb a zdravotnictví, prostřednictvím poradkyně pro národnostní menšiny (tel. 585 510 118, gsm: 602 121 438). Má na starosti agendu národnostních menšin, integraci cizinců, integraci romských komunit, provádí výkon státní správy v oblasti zdravotnictví a vede oddělení sociálních kurátorů na odboru sociálních služeb a zdravotnictví (kumulovaná funkce).

Každoročně se mohou občanská sdružení národnostních menšin ucházet v rámci vyhlášených grantových schémat o podporu plánovaných aktivit, zaměřených vždy na konkrétní obor: kulturní, sportovní, vzdělávací, sociální aktivity apod. Dále v průběhu roku mohou žádat i o jednorázovou podporu do výše 5 000,- Kč na konkrétní projekt. Město neodděluje dotační programy na podporu národnostních menšin.

www stránka města

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X