Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

25. 4. 2006 13:13

Most

Komise národnostních menšin Rady města (od roku 2003, jedenáctičlenná, osm romských zástupců)

www stránka

Kontakt:
Radniční 1, 434 69 Most, tel. 476 448 111, gsm 602 232 994, e-mail:Jiri.Bures@mumost.cz
Kontaktní osobou Komise je její tajemník – Mgr. Jiří Bureš, vedoucí odboru péče o dítě sociální prevence a zdravotnictví.

Rada města Mostu na doporučení Komise v prosinci 2004 rozhodla o zřízení Klubu národnostních menšin, který byl po rekonstrukci prostorů otevřen v říjnu 2005. Projednávané záležitosti se např. týkají příprav realizace programů v Klubu národnostních menšin, aktivit romských sdružení a podpory projektů a programů romské integrace, předcházení sociálního vyloučení. Komise je seznamována s požadavky národnostních menšin ke kterým bylo vydáno stanovisko pro Radu města. Občané národnostních menšinjsou zváni do komise a vyzýváni ke spolupráci.
Komise přerozdělila z rozpočtu města na podporu činností romských sdružení a dalších organizací finanční prostředky dle schválených pravidel pro rok 2005 ve výši 100 000,- Kč.

Koordinátorem národnostních menšin je vykonávána agenda a administrace na úseku záležitostí národnostních menšin včetně azylu, integrace cizinců a integrace romských komunit, koordinace práce terénních sociálních pracovníků a prevence kriminality ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X