Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

26. 4. 2006 13:09

Liberec

Rada pro národnostní menšiny (devítičlenná, existuje od roku 1999)

www stránka

Rada vznikla jako stálý poradní a iniciativní orgán ředitele Komunitního střediska Kontakt Liberec pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků na území města Liberce. Jejími členy jsou zástupce německé romské, ukrajinské a vietnamské menšiny, ruskojazyčných komunit, arabské komunity, židovské obce a zástupce Centra na podporu integrace cizinců Libereckého kraje.

Rada v rámci své působnosti, v případě potřeby, systémově napomáhá integraci národnostních menšin, v občanském životě zabezpečuje informovanost všech komunit navzájem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X