Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

28. 4. 2006 13:03

Karviná

Šestičlenný výbor zřízen v roce 2000 (dva členové zastupiteli, zástupci polské, romské, řecké a slovenské menšiny)

www stránka

Kontakt:
Fryštátská 72/1, 733 23 Karviná, tel. 596 387 370, fax 596 387 264, e-mail: legerova@karvina.org

Výbor spolupracuje s příslušnými odbory Magistrátu města Karviné, pod které spadají záležitosti týkající se národnostních menšin, např. integrace romské komunity, integrace cizinců, protidrogová politika, apod.

Dotační programy na podporu národnostních menšin, poskytované v rámci dotační politiky obce, nejsou jasně oddělovány, ale jsou podporovány v rámci jednotlivých fondů statutárního města Karviná.

Na Magistrátu města působí sociální pracovnice pro romskou problematiku, která svou činností napomáhala výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Podařilo se navázat dobrou spolupráci s představiteli romských občanských sdružení, které nabízejí kulturní, vzdělávací činnost zaměřenou na mládež a prevenci kriminality. Soustřeďují se také na volnočasové aktivity pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Na základě dotačního programu Rady vlády pro záležitosti romské komunity a za finanční spoluúčasti města pracují v obci 4 romští terénní sociální pracovníci. Jejich činnost spočívá především v poradenství a povzbuzování aktivit rodin i jednotlivců k vlastní iniciativě při řešení sociální situace, ve které se nacházejí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X