Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

30. 4. 2006 13:00

Jihlava

Výbor není zřízen.
Rada města Jihlavy svým usnesením jmenovala do Komise pro neziskovou a sociální oblast, Komise pro sport a tělovýchovu a do Kulturní komise též zástupce romské komunity. Společně s ostatními členy těchto komisí rozhodují o doporučení či nedoporučení finančních dotací pro nestátní neziskové organizace a pro fyzické osoby.

www stránka

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X