Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

1. 5. 2006 12:53

Hradec Králové

Pracovní skupina pro cizince, národnostní a etnické menšiny

www stránka

Kontakt:
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové; Hanušová Michaela (koordinátor etnické a národnostní problematiky, tel. 495 707 327, e-mail: michaela.hanusova@mmhk.cz
Kontaktní osobou za oblast cizinců, národnostních a etnických menšin byla v pracovní skupině komunitního plánování veřejným hlasování zvolena paní Hanušova Michaela, která na Magistrátu města Hradec Králové, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pracuje čtvrtým rokem na pozici koordinátora etnické a národnostní problematiky.

Pracovní skupina pro cizince, národnostní a etnické menšiny) se stala nedílnou součástí komunitního plánováni sociálních služeb, v němž se zaměřujeme na posílení stability a soudržnosti obyvatelstva prostřednictvím podpory komunitní spolupráce; jsou budovány struktury, které zabezpečuji funkčnost sociálních služeb, a to především v oblasti jejich plánování tak, aby systém odpovídal potřebám města, aby byla stanovena pravidla pro poskytování služeb, aby byla zajištěna efektivita vynakládání finančních prostředků, definování rolí, odpovědností a kompetencí, garanci kvality služeb prostřednictvím registrace a akreditace jejich poskytovatelů. V současné době jsou upravovány podmínky pro zapojení dalších subjektů, které do sociální sféry a procesu v této sféře zasahují a je též vyjasňován postup při plánovaní a rozhodování o budoucích prioritách rozvoje služeb a o možnostech jejich financováni, včetně monitorování projektů pro vnější finanční zdroje.

Město Hradec Králové v roce 2005 vyhlásilo výběrové řízení na přidělení finančních příspěvků na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality. V současné době má koordinátorka etnické a národnostní problematiky a menšin v náplni práce zajišťování a koordinaci záležitostí národnostních menšin, integraci romských komunit a integraci cizinců.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X