Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

21. 4. 2006 8:17

Ústecký kraj

Výbor pro národnostní menšiny

www stránka

Kontakt:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, předseda výboru: Pavel Vodseďálek; tel. +420 475 675 809, e-mail: vodsedalek.p@kr-ustecky.cz

Výbor (zřízený v roce 2005) se zabývá výlučně problematikou národnostních menšin. Administraci výboru zajišťuje v rámci kumulované pracovní náplně jeden pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Samostatný dotační program na podporu národnostních menšin není vyhlašován. Organizace příslušníků národnostních menšin mají možnost se přihlásit do všech dotačních jiných programů vyhlašovaných krajem

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X