Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

28. 4. 2006 7:30

Liberecký kraj

Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování

www stránka

Kontakt:
U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2, tel. 485 226 558 fax 485 226 329,


Komise působí jako poradní orgán Rady Libereckého kraje.

 Komise je zřízena jako iniciativní a poradní orgán Rady kraje pro oblast sociální politiky a problematiky národnostních menšin. Zejména plní úkoly, jimiž jej pověří Rada, jíž se ze své činnosti odpovídá. Je oprávněna předkládat podněty, návrhy nebo stanoviska z oblasti předmětu své činnosti Radě. Soustřeďuje, projednává a předkládá jí informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování jednotných cílů sociální politiky kraje a koordinuje plnění úkolů vyplývajících z Plánu rozvoje kraje a jiných strategických dokumentů.

Dotační politika: Dotační fond Libereckého kraje, program: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců (předmět podpory: Projekty podporující aktivity národnostních menšin a cizinců).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X