Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

29. 4. 2006 7:26

Královéhradecký kraj

Protože kraj nesplňuje zákonné podmínky, Výbor nebyl zřízen. Existuje ovšem Komise pro lidská práva.

Krajský koordinátor romských poradců spravuje kromě agendy koordinace romské problematiky také agendy protidrogové politiky, integrace cizinců, národnostních menšin a koordinaci koordinátorů osob společensky nepřizpůsobených.

Dotační programy kraje k národnostním menšinám nejsou oddělovány od ostatních. Žadatelé, kteří splní podmínky dotačního řízení, mohou žádat především na odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální služby), odboru školství mládeže a tělovýchovy (oblast vzdělávání) a oddělení kultury (kulturní akce). Výsledky všech grantových řízení jsou k dispozici na internetových stránkách kraje.

www stránky komise

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X