Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

1. 5. 2006 7:17

Karlovarský kraj

 

Kontakt:
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, tel. 353 502 111, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Třináctičlenný výbor byl zřízen v roce 2005.
Kontaktní osobou je koordinátor krajského úřadu pro menšiny Mgr. Pavel Vaculík (tel. 335 502 522, e-mail: pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz).

Výbor napomáhá vyřizování práv příslušníků národnostních menšin. Menšinovými agendami se většinou v kraji zabývá koordinátor pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců Mgr.Vaculík, zařazen v rámci krajského úřadu do odboru sociálních věcí.

Garantem činnosti Výboru byl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, Bc. Miloslav Čermák. Počet členů Výboru byl 15 osob, přizýván byl stálý host z Policie ČR - styčný důstojník pro menšiny. Za národnostní menšiny byli zastoupeni Ukrajinci, rusky mluvící občané z území bývalého Sovětského svazu (jež zastupoval Bělorus), Rusové, Slováci, Němci, Vietnamci, Romové a Maďaři a dále zástupci politických stran. Po volbách v roce 2016 byl  již Výbor ustaven, jeho novou předsedkyní byla zvolena paní Mgr. Bc. Helena Hejnová.

Zápisy z jednání Výboru ZDE.

Specificky zaměřený dotační program pro národnostní menšiny není v kraji vypisován, ale jejich příslušníci čerpají finance z různých titulů.www stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výbor pro národnostní menšiny

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X