Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

4. 5. 2006 6:45

Jihočeský kraj

Výbor pro národnostní menšiny ani žádný jiný orgán (ve smyslu zákona č. 129/2000Sb., o krajích) na úrovni kraje zřízen nebyl. O jeho ustavení se neuvažuje vzhledem k tomu, že nebyla dosud splněna podmínka jeho zřízení stanovená § 78 odst. 2 zákona o krajích.

Výbor nebyl zřízen ani na úrovni nižších samosprávných celků v kraji. V rámci prováděného auditu podvýboru pro národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zřízení výborů pro národnostní menšiny ve smyslu ustanovení § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., spolupracoval krajský úřad v prověření aktuální situace v nižších samosprávných celcích kraje, konkrétně v 19 obcích Českokrumlovska a Prachaticka, jejichž zastupitelstva tuto záležitost znovu projednala. Zpráva o provedeném šetření z 24. února 2005 byla postoupena odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.

Na základě zákona č. 273/2001 Sb. (a usnesení vlády ze dne 14. července 2000 č. 599, kterým vláda schválila Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity), zřídil Krajský úřad funkci romského koordinátora pro záležitosti romské komunity, která je vykonávána od 1. června 2002 až dosud. Příslušnou agendu vykonává tento pracovník samostatně, nekumulovaně s žádnou další agendou a na celý pracovní úvazek. Činnost v oblasti národnostních menšin: příslušnou agendu vykonává pověřený pracovník současně s agendou integrace cizinců a azylantů. Agendou protidrogovou je pověřen krajský protidrogový koordinátor, kterou vykonává samostatně bez dalších agend. Všechny uvedené agendy administruje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální prevence a humanitních činností.

www stránky kraje

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X